VISITA VIRTUAL - CASA RURAL


Comparteix

Insereix

<div id="xyz-candellonder"></div>
<script>
(function(w,d,s,u,c,n,f) {
    (w['XYZObject']?(w['XYZObject']=w['XYZObject']):
    (n = d.createElement(s),f = d.getElementsByTagName(s)[0],
    n.async=1,n.src=u,f.parentNode.insertBefore(n,f),w['XYZObject']=c));
    w[c]=w[c]||function(){(w[c].q = w[c].q || []).push(arguments);};
})(window, document, 'script','//www.xyz.cat/embed/0.1b/xyz.js', 'xyz');
xyz('create', 'xyz-candellonder', 'embeds/pano/examples/candellonder', {panoramic:true,layout:'fluid',ratio:'2:1',width:0,height:0,skin:1});
</script>

PREUS ORIENTATIUS

FOTOGRAFIA 360º    
Mida Inferior a 35 x 35 x 35 cm. / 18 frames 25 €/prod.
Mida Inferior a 1 x 1 x 1 m. / 18 frames 40 €/prod.
A partir de 10 productes
Productes superiors a 1 x 1 x 1 m. o articles amb una manipulació especial, sol·licitar pressupost.
VISITA VIRTUAL    
Fins a 4 panorames 270
Visita virtual amb més de 4 panorames, sol·licitar pressupost.
*Allotjament inclòs durant un any. Els servidors de XYZ asseguren una correcta càrrega i visualització de l'aplicació.

IMPLEMENTACIÓ
A LA TEVA WEB

Ens en cuidem de tot!
Oferim la possibilitat d'integrar l'aplicació per visualitzar el 360º a la teva web, ecommerce, etc...

SOL·LICITA PRESSUPOST

CONTACTA O SOL·LICITA PRESSUPOST

c. Trens Petits, 12 · Pol. Ind. Mas Xirgu · 17005 Girona · T. 972 405 090 ·