FOTOGRAFIA 360º - ESPORT

Fotografia a 360º per material esportiu, en aquest cas una bicicleta de muntanya, però es pot tractar d’altres esports com pals ge golf, raquetes de tennis o pàdel, esquís, taules de surf...

La multi-resolució permet un nivell de detall molt alt a mida que augmentem el zoom inclòs al nivell d’augment màxim podem observar detalls del material, textures i acabats.

Els productes de gran format tenen més complexitat de manipulació i requereixen la rotació, un nivell molt alt de zoom i amb màxima qualitat per poder observar els detalls de les parts que el conformen.


Comparteix

Insereix

<div id="xyz-natural15"></div>
<script>
(function(w,d,s,u,c,n,f) {
    (w['XYZObject']?(w['XYZObject']=w['XYZObject']):
    (n = d.createElement(s),f = d.getElementsByTagName(s)[0],
    n.async=1,n.src=u,f.parentNode.insertBefore(n,f),w['XYZObject']=c));
    w[c]=w[c]||function(){(w[c].q = w[c].q || []).push(arguments);};
})(window, document, 'script','//www.xyz.cat/embed/0.1b/xyz.js', 'xyz');
xyz('create', 'xyz-natural15', 'embeds/f360/examples/natural15', {layout:'fluid',ratio:'1:1',width:0,height:0,skin:1});
</script>

PREUS ORIENTATIUS

FOTOGRAFIA 360º    
Mida Inferior a 35 x 35 x 35 cm. / 18 frames 25 €/prod.
Mida Inferior a 1 x 1 x 1 m. / 18 frames 40 €/prod.
A partir de 10 productes
Productes superiors a 1 x 1 x 1 m. o articles amb una manipulació especial, sol·licitar pressupost.
VISITA VIRTUAL    
Fins a 4 panorames 270
Visita virtual amb més de 4 panorames, sol·licitar pressupost.
*Allotjament inclòs durant un any. Els servidors de XYZ asseguren una correcta càrrega i visualització de l'aplicació.

IMPLEMENTACIÓ
A LA TEVA WEB

Ens en cuidem de tot!
Oferim la possibilitat d'integrar l'aplicació per visualitzar el 360º a la teva web, ecommerce, etc...

SOL·LICITA PRESSUPOST

CONTACTA O SOL·LICITA PRESSUPOST

c. Trens Petits, 12 · Pol. Ind. Mas Xirgu · 17005 Girona · T. 972 405 090 ·