FOTOGRAFIA 360º - MODA

Fotografia a 360º per productes de moda, en aquest cas una sabata, però es pot tractar d’altres productes com vestits, pantalons, jaquetes, americanes...

Els tractament del fons permet mostrar el producte en un entorn personalitzat amb la imatge o valors de la marca.


Comparteix

Insereix

<div id="xyz-inesis"></div>
<script>
(function(w,d,s,u,c,n,f) {
    (w['XYZObject']?(w['XYZObject']=w['XYZObject']):
    (n = d.createElement(s),f = d.getElementsByTagName(s)[0],
    n.async=1,n.src=u,f.parentNode.insertBefore(n,f),w['XYZObject']=c));
    w[c]=w[c]||function(){(w[c].q = w[c].q || []).push(arguments);};
})(window, document, 'script','//www.xyz.cat/embed/0.1b/xyz.js', 'xyz');
xyz('create', 'xyz-inesis', 'embeds/f360/examples/inesis', {layout:'fluid',ratio:'1280:948',width:0,height:0,skin:1});
</script>

PREUS ORIENTATIUS

FOTOGRAFIA 360º    
Mida Inferior a 35 x 35 x 35 cm. / 18 frames 25 €/prod.
Mida Inferior a 1 x 1 x 1 m. / 18 frames 40 €/prod.
A partir de 10 productes
Productes superiors a 1 x 1 x 1 m. o articles amb una manipulació especial, sol·licitar pressupost.
VISITA VIRTUAL    
Fins a 4 panorames 270
Visita virtual amb més de 4 panorames, sol·licitar pressupost.
*Allotjament inclòs durant un any. Els servidors de XYZ asseguren una correcta càrrega i visualització de l'aplicació.

IMPLEMENTACIÓ
A LA TEVA WEB

Ens en cuidem de tot!
Oferim la possibilitat d'integrar l'aplicació per visualitzar el 360º a la teva web, ecommerce, etc...

SOL·LICITA PRESSUPOST

CONTACTA O SOL·LICITA PRESSUPOST

c. Trens Petits, 12 · Pol. Ind. Mas Xirgu · 17005 Girona · T. 972 405 090 ·