FOTOGRAFIA 360º - LLAR

Fotografia a 360º per productes de cuina, en aquest cas una màquina de cafè, però es pot tractar d’altres objectes com robots de cuina, espremedores, liquadores, electrodomèstics...

Els punts d’informació permeten incloure fotografies de detall, texts i enllaços per explicar característiques del producte, ampliar la informació sobre els seus components i funcions, redirigir cap a altres pàgines, descarregar documents amb més informació...


Comparteix

Insereix

<div id="xyz-cunillinter"></div>
<script>
(function(w,d,s,u,c,n,f) {
    (w['XYZObject']?(w['XYZObject']=w['XYZObject']):
    (n = d.createElement(s),f = d.getElementsByTagName(s)[0],
    n.async=1,n.src=u,f.parentNode.insertBefore(n,f),w['XYZObject']=c));
    w[c]=w[c]||function(){(w[c].q = w[c].q || []).push(arguments);};
})(window, document, 'script','//www.xyz.cat/embed/0.1b/xyz.js', 'xyz');
xyz('create', 'xyz-cunillinter', 'embeds/f360/examples/cunillinter', {layout:'fluid',ratio:'1:1',width:0,height:0,skin:1});
</script>

PREUS ORIENTATIUS

FOTOGRAFIA 360º    
Mida Inferior a 35 x 35 x 35 cm. / 18 frames 25 €/prod.
Mida Inferior a 1 x 1 x 1 m. / 18 frames 40 €/prod.
A partir de 10 productes
Productes superiors a 1 x 1 x 1 m. o articles amb una manipulació especial, sol·licitar pressupost.
VISITA VIRTUAL    
Fins a 4 panorames 270
Visita virtual amb més de 4 panorames, sol·licitar pressupost.
*Allotjament inclòs durant un any. Els servidors de XYZ asseguren una correcta càrrega i visualització de l'aplicació.

IMPLEMENTACIÓ
A LA TEVA WEB

Ens en cuidem de tot!
Oferim la possibilitat d'integrar l'aplicació per visualitzar el 360º a la teva web, ecommerce, etc...

SOL·LICITA PRESSUPOST

CONTACTA O SOL·LICITA PRESSUPOST

c. Trens Petits, 12 · Pol. Ind. Mas Xirgu · 17005 Girona · T. 972 405 090 ·